Un nou projecte de crèdit de síntesi: Ens apropem a la realitat

Des del curs 2009-2010, el professorat del CFGS d’Òptica d’Ullera de l’Institut Joan Brossa ha incorporat nous reptes per als alumnes que cursen el crèdit de síntesi a segon curs, amb l’objectiu d’apropar-los cada vegada més a la realitat del sector òptic i a la realitat actual, però amb un vessant més social.


Menjador solidari

Cada dilluns al migdia, al llarg del curs, un grup de nois i noies de l’Escola Jeroni de Moragas d’educació especial aprofita la seva estona de descans per desplaçar-se amb furgoneta fins a l’Escola Zürich, situada a vuit-cents metres de la seva, per recollir el menjar excedent del dia i transportar-lo al menjador social proper