Un nou projecte de crèdit de síntesi: Ens apropem a la realitat

Des del curs 2009-2010, el professorat del CFGS d’Òptica d’Ullera de l’Institut Joan Brossa ha incorporat nous reptes per als alumnes que cursen el crèdit de síntesi a segon curs, amb l’objectiu d’apropar-los cada vegada més a la realitat del sector òptic i a la realitat actual, però amb un vessant més social.


Nou cicle d’educació i control ambiental a l’institut Narcís Monturiol

“Potser el més complicat és poder trobar els professorat per a la impartició del cicle. Ens trobem que els procediments de reclutament estan pensats més aviat per a grans col·lectius del professorat propis de l’ensenyament obligatori i que són poc adaptables als perfils específics que es precisa en els cicles formatius.”