Coeducació de debò

Si entreu a la wikipèdia i busqueu “coeducació”, trobareu que us ho expliquen així: “La coeducació és l’educació d’ambdós sexes en comú i s’oposa a l’educació diferenciada.”


Coeducació: no tinc temps!

Fa vint-i-dos anys que faig de mestre i sé que a l’escola només ens podem dedicar a allò que realment importa, no volem perdre el temps… Però què passaria si «el que realment importa» ens hagués passat desapercebut? La vida està plena de prioritats. No pots fer-ho tot, així que has d’escollir. L’escola no n’és