Un nou projecte de crèdit de síntesi: Ens apropem a la realitat

Des del curs 2009-2010, el professorat del CFGS d’Òptica d’Ullera de l’Institut Joan Brossa ha incorporat nous reptes per als alumnes que cursen el crèdit de síntesi a segon curs, amb l’objectiu d’apropar-los cada vegada més a la realitat del sector òptic i a la realitat actual, però amb un vessant més social.


Les tendències que perfilen el món de l’educació el 2013

La Fundació Jaume Bofill va organitzar el dia 4 de juliol un seminari internacional sobre les noves tendències socials i de quina manera aquestes influeixen en el futur de l’educació, arran de la publicació de l’informe de l’OCDE Trends Shaping Education 2013, sobre les tendències que perfilen el món de l’educació.